lądowisko DLA SAMOLOTÓW (EPKN)

Częstotliwość: Kamień RADIO – 120.305 MHz (Pl/En – tylko w godzinach aktywności TRA 16 lub po oddzielnym uzgodnieniu z Zarządzającym 24HR, w pozostałym czasie obowiązuje nadawanie w ciemno pozycji SP i intencji)

Elewacja: 682 ft (208m) n.p.m.
Współrzędne: 50°31’44.79″N 018°05’06.63″E
Położenie geograficzne – Położenie względem miejscowości:
Opole – 18.5 km / 145° GEO, Kamień Śląski – 1.5 km / 150° GEO

Dozwolony ruch lotniczy (IFR/VFR) – VFR

Wskaźnik kierunku wiatru – wskaźnik kierunku wiatru zainstalowany jest ok165 m na północ od osi DS 11-29 na wysokości hangaru.

Charakterystyka drogi startowej:
Wymiary drogi startowej – 900m x 60m
UWAGA! przesunięty próg pasa 29
Rodzaj nawierzchni – Asfaltobeton
Główny kierunek magnetyczny startu i lądowania (podejścia 29 i 11): 289° / 109° GEO

Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Lotnicza 5-7
47-325 Kamień Śląski

tel. 697 696 667 / tel: 77 40 88 130
e-mail: office@opole.airport.aero

OFERTA

Wynajem powierzchni hangarowej

kontakt: tel. 697 696 667 (pon – pt 9:00 -16:00)

PRZELOTY SAMOLOTEM | SZKOLENIA SAMOLOTOWE

Przemysław Piekarski

www.helenair.pl, tel: 882 523 090

AKTUALNOŚCI

  ZOBACZ

  PLAN LĄDOWISKA

  POBIERZ

  OPŁATA ZA LĄDOWANIE

  50 zł netto za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego.

  W przypadku operacji, które nie uzyskały wymaganego zezwolenia zgodnie z zasadami PPR 24hr, pobiera się opłatę za lądowanie w wysokości 200% nominalnej opłaty za lądowanie. Opłata pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego, z tym, że w przypadku lotów po kręgu pobiera się opłatę tylko za jedno lądowanie w danej serii, tj. bez wyłączania silnika (-ów). Nie pobiera się opłat za lądowanie w przypadku lądowania połączonego z natychmiastowym startem
  (touch&go – „konwojer”).

  OPŁATA POSTOJOWA

  10 zł netto za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego, za każde rozpoczęte 24 godziny postoju na płycie postojowej.

  Nie pobiera się opłaty postojowej w przypadku postoju krótszego niż 1 godzinę. Nie zapewnia się ochrony statku powietrznego podczas postoju na płycie postojowej.

  OPŁATA HANGAROWA

  50 zł netto za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego, za każde rozpoczęte 24 godziny hangarowania.

  W przypadku hangarowania powyżej 7 dni, opłata za hangarowanie może być określona w drodze odrębnej umowy.

  Obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

  ULGI I ODSTĘPSTWA OD PŁATNOŚCI

  1. Nie pobiera się opłat za postój statków powietrznych bazujących na stałe w Kamieniu Śląskim.

  2. Nie pobiera się opłat lotniskowych za lądowanie i postój statków powietrznych wykonujących loty w celu obrony przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia i zdrowia ludzkiego, chyba, że loty te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  3. Zwalnia się z opłat lotniskowych loty polskich państwowych statków powietrznych wykonywanych w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa lub granicy państwowej.

  4. Nie pobiera się opłaty za lądowanie statków powietrznych wykonujących kontrolę i testy urządzeń wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania jako naziemne pomoce nawigacyjne.

  5. Nie pobiera się opłaty za lądowanie, jeśli zaistniała konieczność powrotu statku powietrznego bez żadnego międzylądowania z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych.

  6. Ulgi i zwolnienia od opłat lotniskowych za loty obcych państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem stosuje się na zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz z uwzględnieniem zasady wzajemności.

  UWAGA! OGRANICZENIA LOTNSKA

  UWAGA!!! SKRÓCONA DROGA STARTOWA 1200 X 60

  1. Teren prywatny, dostępny wyłącznie za zgodą Zarządzającego, PPR/24HR obowiązkowy kontakt telefoniczny przed planowanym przylotem.

  2. Procedury antyhałasowe: zakaz przelotu nad miejscowościami Kamień Śląski i Kamionek, oraz zalecenie, w miarę możliwości, omijania miejscowości Siedlec.Po starcie z RWY 29 zaleca się wznosić po prostej aż do minięcia miejscowości Kamień Śląski i Kamionek.Po Starcie z RWY 11 zaleca się możliwe szybkie odchylenie toru lotu o 15° w lewo lub prawo w celu ominięcia miejscowości Siedlec.W lotach po kręgu z RWY 11 zaleca się odchylić tor lotu bezpośrednio w kierunku drugiego zakrętu.

  3. Krąg nadlotniskowy wyłącznie po stronie południowej RWY 11/29 na wysokości 1700 ft AMSL (ACFT z napędem tłokowym i MTOM<5700kg) lub 2200 ft AMSL (MTOM>5700kg).
  4. Śmigłowcowy krąg nadlotniskowy wyłącznie po północnej stronie lotniska na wysokości 1400 ft AMSL.

  4. Na terenie lotniska odbywają się szkolenia samochodowe w różnych terminach oraz różnej lokalizacji. Obowiązkowy kontakt telefoniczny przed planowanym przylotem.