Taryfa opłat lotniskowych

OPŁATA ZA LĄDOWANIE
 • 50,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego.
 • W przypadku operacji, które nie uzyskały wymaganego zezwolenia zgodnie z zasadami PPR 24hr, pobiera się opłatę za lądowanie w wysokości 200% nominalnej opłaty za lądowanie. Opłata pobierana jest za każde lądowanie statku powietrznego, z tym, że w przypadku lotów po kręgu pobiera się opłatę tylko za jedno lądowanie w danej serii, tj. bez wyłączania silnika (-ów). Nie pobiera się opłat za lądowanie w przypadku lądowania połączonego z natychmiastowym startem (touch&go – „konwojer”).
  OPŁATA POSTOJOWA
 
 • 10,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego, za każde rozpoczęte 24 godziny postoju na płycie postojowej.
 • Nie pobiera się opłaty postojowej w przypadku postoju krótszego niż 1 godzinę. Nie zapewnia się ochrony statku powietrznego podczas postoju na płycie postojowej.

OPŁATA HANGAROWA
 • 50,00 PLN za każdą rozpoczętą tonę maksymalnej masy startowej statku powietrznego, za każde rozpoczęte 24 godziny hangarowania.
 • W przypadku hangarowania powyżej 7 dni, opłata za hangarowanie może być określona w drodze odrębnej umowy.  
 • Do podanych stawek dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu dokonania usługi.

ODSTĘPSTWA:
 • Nie pobiera się opłat za postój statków powietrznych bazujących na stałe w Kamieniu Śląskim.
 • Nie pobiera się opłat lotniskowych za lądowanie i postój statków powietrznych wykonujących loty w celu obrony przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia i zdrowia ludzkiego, chyba, że loty te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Zwalnia się z opłat lotniskowych loty polskich państwowych statków powietrznych wykonywanych w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa lub granicy państwowej.
 • Nie pobiera się opłaty za lądowanie statków powietrznych wykonujących kontrolę i testy urządzeń wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania jako naziemne pomoce nawigacyjne.
 • Nie pobiera się opłaty za lądowanie, jeśli zaistniała konieczność powrotu statku powietrznego bez żadnego międzylądowania z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych.
 • Ulgi i zwolnienia od opłat lotniskowych za loty obcych państwowych statków powietrznych wykonujących loty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa państwa, ochroną granicy państwowej lub poszukiwaniem i ratownictwem stosuje się na zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz z uwzględnieniem zasady wzajemności.


Obowiązuje od 1 listopada 2011 r.

 

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.